نوشته های اخیر

مسئولیت محک؛ توسعه دو مفهوم بنیادین شفافیت و پاسخگویی

ارسال شده در

محک با اتکا به دانشی که با حضور داوطلبانه در استانداردهای بین‌المللی به دست آورده و همچنین با اتکا به ظرفیت‌های عظیم جامعه مدنی کشور عزیزمان که پیمودن حتی یک قدم از مسیر طولانی محک بدون حضور آنها میسر نبود امیدوار است در افق 1405 و با پایان یافتن چهارمین برنامه استراتژیک، این دو ارزش […]

Read More